Bel mij
 

De Historie

Rond 1905 begon Piet Brouwer een voermanderij en stalhouderij voor landbouwwerkzaamheden zoals hooi, stro en graanvervoer. Een aantal jaar later ging het bedrijf zich vooral bezig houden met expeditie en transport. Dit was voornamelijk voor het vervoer van bloembollen en verhuizingen. In 1921 kwamen de eerste vrachtauto's, waarvan er één zelfs omgebouwd kon worden tot een takelwagen.


De historie van Brouwer's ToursIn 1927 kwam de eerste luxe auto voor taxivervoer. Het toerisme bloeide steeds meer op, daarom werd in 1931 naast taxi's ook de eerste touringcar gebouwd en was Brouwer's Tours officieel gestart. Tien jaar na de oorlog werd Brouwer’s Tours door alle broers opgesplitst. Broer Frans ging verder met het transportbedrijf. De broers Jan en Karel gingen verder met de machinale grondbewerking voor de bloembollen teelt en Kees en Piet richtten zich voortaan uitsluitend op het touringcar en taxibedrijf. Deze samenwerking tussen de twee laatst genoemde broers werd reeds in 1956 beëindigd. Piet Brouwer begon in Lisse het reisbureau "het Centrum”. Kees ging door met Brouwer's Tours, en met succes. In 1963 kwam zoon Peter in de zaak.

In 1965 werd het pand aan de Voorstraat 122 te klein. Het bedrijf verhuisde naar een nieuw pand. Brouwer's Tours vestigde zich op de Bronckhorststraat 69, met de inrit aan de kant van de Zeestraat. Korte tijd was er een reisbureau op de Bronckhorststraat 47, maar er was helaas geen aansluiting mogelijk met de Zeestraat. Hierdoor werd in 1975 de verhuisafdeling gesloten, en de 2 takelwagens verkocht. Het touringcarbedrijf bleef bestaan op de Zeestraat.
 
In 1977 werd het oudste touringcarbedrijf van Nederland Gebr. Buitelaar uit Waddinxveen overgenomen door Brouwer's Tours. Er werd gestart met dagtochten en De historie van Brouwer's Toursmeerdaagse reizen, dit was tijdens de jaren 60 en 70. In 1980 begonnen de pendels naar de sneeuw in Tirol en het Sauerland. Brouwer’s Tours werd dé vervoerder voor A.N.W.B reizen.
 
In dat jaar begon Brouwer’s Tours met de eerste wintersportreizen naar Tirol. Toen nog voor fl.179.- p.p. In 1980 startte Brouwer’s Tours b.v. met haar eerste Spanje pendels naar de Costa Brava. In 1983 werd het reisbureau ‘Happy Holidays’ overgenomen, en hiermee was Brouwer's Tours een eigen touroperator! In 1984 werd de leiding overgedragen aan Peter en John Brouwer. De taxiafdeling kreeg ook een nieuwe impuls. Beide echtgenotes namen begin jaren 90 de leiding over het taxibedrijf.

In 2000 vestigde Brouwer's Tours zich aan de Keyserswey 38-40 in een nieuw bedrijfspand. In 2001 kwam Paul, de oudste zoon van Peter, in het bedrijf op de functie P & O met de bedoeling om ooit zijn vader op te kunnen volgen. De groei-expansie begon nu pas echt goed. Er werd gedegen geïnvesteerd in materiaal en goede medewerkers.

De historie van Brouwer's Tours  De historie van Brouwer's Tours  De historie van Brouwer's Tours

Sinds 1 januari 2001 is werd het bedrijf Keurmerk gecertificeerd. In Januari 2007 werd de zoon van Peter, Paul Brouwer, mededirectielid. Een rijschool voor touringcarchauffeurs, Brouwer Academy, werd opgericht in 2009. In dat jaar werd ook een nieuw gedeelte aan de taxicentrale gebouwd. Hierdoor was verdere groei mogelijk. Het bedrijf groeide tot meer dan 130 voertuigen. In 2010 werd het reisbureau Happy Holidays een zelfstandige organisatie.

SVO
Volg ons via: